11 ก.พ.63

ขอขอบคุณ คุณชนัญชิดา ชุมภู่ และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวหน้าหมูสับ น้ำหวาน มูลค่า 11,000.-