6 ก.พ.63

ขอขอบคุณ ไรอั้น ฟู จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูข้าวมันไก่ น้ำเก๊กฮวย น้ำลำใย นำมาเอง