20 ม.ค.63

ขอขอบคุณ คุณสมนึก ยมยะมาลี และครอบครัว นำหอยทอด วุ้น น้ำสมุนไพร จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน