17 ม.ค.63

ขอขอบคุณ คุณจันทนา จันทร์อ่ำ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แพนงไก่ ผัดถั่วงอก น้ำลำใย มูลค่า 11,000.-