16 ม.ค.63

ขอขอบคุณ คุณวารุณี ไชยพร และเพื่อนๆ นำข้าวมันไก่ ไอศกรีม จัดเลี้ยงอาหารเย็น