16 ม.ค.63

ขอขอบคุณ คุณกฤตชณาณัฐร์ พชรนามเสถียร จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงจืดฟัก ผัดกะเพราหมู น้ำลำใย มลค่า 11,000.-