14 ม.ค.63

ขอขอบคุณ คุณศิริพร ศรีวรกานต์ และเพื่อนๆ นำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ชิฟฟ่อน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน