10 ม.ค.63

ขอขอบคุณ คุณอินท์ชลิตา เจริญทรัพย์ และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงเผ็ดลุกชิ้นหน่อไม้ ผัดผักกวางตุ้ง น้ำเก๊กฮวย ขนมเบื้อง มูลค่า 13,500.-