9 ม.ค.63

ขอขอบคุณ คุณธวัช จรุงพิรวงศ์ และครอบตรัว นำข้าวผัดอมเริกัน ก๋วยเตี๋ยหมูเส้นมาม่า จัดเลี้ยงอาหารเย็น