24 ธ.ค.62

ขอขอบคุณ บริษัท เฮลิกว์ จำกัด จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แพนงไก่ ไก่ผัดกระเทียม ขนมรวมิตร มูลค่า 11,000 บาท