20 ธ.ค.62

ขอขอบคุณ คุณชนาภา เจริญแสงและครอบครัว นำก๋วยเตี๋ยวหมู เกี๊ยวน้ำ ขนมรวมิตร ไอศกรีม ยาคูลท์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน