19 ธ.ค.62

ขอขอบคุณ คุณเตคุณ  ตัณฑนันทาการ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงเขียวหวานลุกชิ้น หมูทอด โตเกียว มูลค่า 15,000 บาท