18 พ.ย.62

ขอขอบคุณ คุณอมร พิเชษฐืวีรชัย จัดเลี้ยงแกงเผ้ดไก่ใส่ฟัก ผัดวุ้นเส้น ลอดช่องน้ำกะทิ มูลค่า 11,000 บาท