14 พ.ย.62

ขอขอบคุณ สมาคมวัฒนธรรมไทยภารต จัดเลี้ยงข้าวหมกไก่ ผลไม้ พร้อมบริจาค