14 พ.ย.62

ขอขอบคุณอาจารย์สุวดิษฐ์ อาจารย์สุวรรณา หงษ์ทองและคณะศิษย์บ้านแสงแห่งธรรมนำข้าวมันไก่ ขนมไข่ และบริจาคจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน