13 พ.ย.62

ขอขอบคุณ ศ.นพ.ประมุข มิทิรางกูร และคณะ นำก๋วยเตี๋ยวจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน