29 ต.ค.62

ขอขอบคุณ คุณนิชาฎา มิ่งขวัญ และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงเผ็ดลูกชิ้นยอดมะพร้าว ไก่ผัดกระเทียม ขนมรวมมิตร มูลค่า 11,000 บาท