17 ต.ค.62

ขอขอบคุณ คุณทัตวร กะชามาศและคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงจืดวุ้นเส้น ลาบไก่ น้ำเก๊กฮวย มูลค่า 11,000 บาท