10 ต.ค.62

ขอขอบคุณ คุณอริสา เทียนแนวนุ่ม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู บะหมี่หมูแดง ขนมซาหริ่ม มูลค่า 12,000 บาท