28 พ.ย.59

ขอขอบคุณ คุณสราธร จิตราธนวัฒน์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ขนมจีนน้ำยา ไข่ต้ม ขนมรวมมิตร มูลค่า 12,000 บาท