8 ต.ค.62

ขอขอบคุณ พ.ต.ต.ชลิต คุณพัทธนันท์ มณีพราง และคณะ นำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน