4 ต.ค.62

ขอขอบคุณ คุณสุวาณีย์ ยี่ปา และคณะ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนูแกงส้มผักรวม ไก่ผัดกระเทียม แก้วมังกร ไอศกรีม มูลค่า 13,500 บาท