2 ต.ค.62

ขอขอบคุณ คุณลภัสรดา ทับทิม และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน นำมา เมนู ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า เงาะ ลองกอง