25 พ.ย.59

ขอขอบคุณ คุณชมภัสสร อรรถวัน จัดลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวไก่มะ น้ำอัญชัญมะนาว มูลค่า 10,000 บาท