25 ก.ย.62

ขอขอบคุณ คุณดุษฎี วิรุฬห์พานิช  จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงจืดวุ้นเส้นผักกาดขาด ลาบไก่ มันต้มขิง มูลค่า 10,500 บาท