2 ก.ย.62

ขอขอบคุณ คุณกัลยา อภิชัยกุล และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แพนงไก่  ผัดดอกกุยช่าย ขนมรวมมิตร มูลค่า 10,500 บาท