30 ส.ค.62

ขอขอบคุณ คุณอดิศักดิ์ ตันยากุล และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูแกงเขียวหวานหมู ผัดผักคะน้าปลาเค็ม น้ำหวานเฮบูลบอย มูลค่า 10,500 บาท