29 ส.ค.62

ขอขอบคุณ คุณสุนิสา โซมาน และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงจืดฟัก ทอดมัน น้ำลำใย มูลค่า 10,500บาท