28 ส.ค.62

ขอขอบคุณ คุณดารณี โรจน์เอกจิตต์ และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน