23 ส.ค.62

ขอขอบคุณ คุณลลิตา พลหาญและคณะ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนูแกงเขียวหวานไก่ ผัดดอกกุยฉ่าย น้ำลำใย มูลค่า 10,500 บาท