18 ก.ค.62

ขอขอบคุณ บริษัท เมตาเอสเทติก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน