15 ก.ค.62

ขอขอบคุณ คุณศิรดา วงศ์อรุณนิยม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน