12 ก.ค.62

ขอขอบคุณ คุณหัสดี ศรีปั้น จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน