2 ก.ค.62

ขอขอบคุณ บริษัทโซตัสอินเตอร์แนลชั่นเนล จำกัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน