1 ก.ค.62

ขอขอบคุณ คุณธัญรัสย์ ชนกกวินกุล จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูแพนงไก่ ผัดถั่วงอก เงาะ มูลค่า 10,5000 บาท