22 พ.น.59

ขอขอบคุณ เจ้าภาพอาหารเย็น วันที่ 22 พ.ย.59 กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เมนูแกงป่าปลาดุก ผัดผักกวางตุ้ง ไอศกรีม มูลค่า 8,500 บาท