21 พ.ย.59

ขอขอบคุณ บริษัทนีโอเกรท จำกัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูข้าวมันไก่ น้ำเก๊กฮวย มูลค่า 10'000 บาท