10 มิ.ย.62

ขอขอบคุณ คุณจิดาภา ปะตังเวสา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ผัดเขียวหวานไก่ แกงจืดวุ้นเส้น ลอดช่องสิงคโปร์ มูลค่า 10,500-