9 มิ.ย.62

ขอขอบคุณ คณะสมาคมเท่งไฮ้ คุณหญิงสรัสนันท์ พลเอกวันชัย เรืองตระกูล จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ขนมจีนน้ำยา ไข่ต้ม เงาะ