18 พ.ย.59

ขอขอบคุณ หจก.จิราโปร พริ้นต์ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงเขียวหวานไก่ ผัดผักคะน้าแกงบวกมัน มูลค่า 8,500 บาท