6 มิ.ย.62

คุณเขตต์ ฐานทัพ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูแกงเขียวหวานไก่ ไข่ต้ม น้ำเก๊กฮวย มูลค่า 10,500 บาท