24 พ.ค.62

ขออบคุณ คุณบุษราวรินทร์ บวรโชตินิติวาณิช จัดเลี้ยงอาาหรกลางวัน เมนู บะหมี่หมูแดง น้ำลำใย ไอศกรีม มูลค่า 15,000 บาท