23 พ.ค.62

ขอขอบคุณ คุณลักษณาวดี ทาระวรรณ นำข้าวผัดแฮม ไข่นกกระทา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน