13 พ.ค.62

ขอขอบคุณ คุณชิงชัย โลหะวัฒนะกุล และคณะจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า โดนัท