3 พ.ค.62

ขอขอบคุณ บ.สยามโปร (ไทยแลนด์) จำกัด จัดเลี้ยงอาหารเย็น