3 พ.ค.62

ขอขอบคุณ คุณทวีชัย สิริกุลธาดา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน