2 พ.ค.62

ขอขอบคุณ คุณณัฐญา อภัยภักดิ์ จัดลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ต้มข่าไก่ ไส้กรอกผัดซอส น้ำหวาน มูลค่า 10,5000 บาท