1 พ.ค.62

ขอขอบคุณ คุณรัตนชัย วชิรศรีสุกัญยา และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงเขียวหวานลูกชิ้น หมูทอด ทับทิมกรอบ มูลค่า 10,500.-