3 เม.ย.62

ขอขอบคุณ โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ ชั้นต้น รุ่นที่ 42 จัดเลี้ยงอาหารกลาวัน พร้อมบริจาค