29 มี.ค.62

ขอขอบคุณ คุณสุภา หิรัญโรจน์ และครอบครัว นำก๋วยเตี๋ยว ไอศกรีม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน